Vzdělání:
strojírenské

Praxe:
4 roky technika leteckých motorů
42 let automobily, opravárenství, obchod -  technické a managerské funkce

Absolvent Specializačního studia Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno