Michael Svoboda
IČ 10133925 DIČ CZ490307009
jmenován
Městským soudem v Praze v roce  1991 a 2019
s oprávněním podávat znalecké posudky v oborech

Ekonomika - odvětví ceny a odhady
specializace motorová vozidla

Strojírenství -odvětví strojírenství všeobecné
specializace posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, autoopravárenství

Koncesovaný:
-odhady majetku movitého a nemovitého  
-odborné posudky, studie, analýzy v oborech strojírenství a      doprava