jmenován
Městským soudem v Praze v roce  1991
s oprávněním podávat znalecké posudky z oboru

Ekonomika - odvětví ceny a odhady
specializace motorová vozidla

Koncesovaný:
-odhady majetku movitého a nemovitého  
-odborné posudky, studie, analýzy v oborech strojírenství a      doprava